Organizátor

Medzinárodný festival animácie Fest Anča  je jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film predovšetkým pre dospelého diváka. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať o rôznych podobách animácie.

Hlavný program festivalu zahŕňa výber tých najdôležitejších animovaných filmov za posledné dva roky a predstavuje umelecky, produkčne, či historicky významné diela súčasnosti a histórie animovaného filmu. Okrem medzinárodnej súťaže, tematických a špeciálnych fokusov Fest Anča ponúka prednášky, výstavy, workshopy, koncerty, premietania pre deti a ďalšie sprievodné akcie ako Pecha Kucha Ancha.

Súčasťou festivalu je aj program pre filmových profesionálov. Zaoberá sa vývojom a prezentáciou animovaných projektov.

Fest Anča sa každoročne koná v Žiline v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie, v Novej Synagóge a ďalších kultúrnych priestoroch mesta Žilina. Využíva ich unikátne, neformálne prostredie, čím presahuje zaužívaný koncept filmového festivalu a zároveň búra pomyselné bariéry medzi divákom, organizátormi a festivalovými hosťami, a tak vytvára neopakovateľnú atmosféru.

Tím Fest Anče celoročne prispieva k budovaniu slovenského filmového a videoherného priemyslu v oblasti animácie, pomáha združovať animátorskú komunitu a informuje o dianí v súčasnom animovanom filme. V priebehu roka organizujeme projekcie filmov a besedy s tvorcami pod názvom Kino Fest Anča a distribuuje víťazné filmy Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča pod názvom Best of Fest Anča.

Účasťou na tomto podujatí tiež návštevník / návštevníčka dobrovoľne súhlasí s pravidlami festivalu, ktoré sú uvedené na webe festivalu.

Tešíme sa na tvoju návštevu!

Otváracie hodiny akreditačného centra

Nová Synagóga

štvrtok: 11:00-20:00

piatok: 11:00 -21:00

Stanica

Sobota: 11:00- 21:00

Office a korešpondenčná adresa

ANČA o. z. FEST ANČA Štefánikova 16 811 04 Bratislava Slovenská republika

Fakturačná adresa

ANČA o. z. FEST ANČA IČO: 42128323 DIČ: 2022488699 Štefánikova 16 811 04 Bratislava Slovenská republika

CODE OF CONDUCT

17. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča 2024, ktorý sa koná od 25. Júna do 30 Júna 2024.

Fest Anča je otvorená pre každého, bez ohľadu na rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, národnosť, etnicitu, vek. To tiež znamená, že netolerujeme žiadnu diskrimináciu, nenávisť, ohrozovanie, obťažovanie alebo zahanbovanie, či iné neúctivé správanie. To môže zahŕňať, ale nie je obmedzené na: fyzické alebo verbálne napádanie alebo nevhodné správanie; sexuálne obťažovanie alebo nechcená sexuálna pozornosť; porušenie zákona; prenasledovanie alebo šikanovanie; nevhodné rušenie na oficiálnych festivalových podujatiach; a akýkoľvek iný cielený alebo hanlivý jazyk, gestá, príp. činnosti, ktoré urážajú iného návštevníka festivalu vrátane: personálu, účinkujúcich, dobrovoľníkov*čiek, a účastníkov*čiek.

V tomto duchu pripravujeme nielen náš festival, ale pozývame našich návštevníkov vytvoriť s nami komunitu postavenú na týchto princípoch.

Na Fest Anči pevne veríme v princípy komunitnej starostlivosti. Všímajte si svoje okolie, buďte k sebe láskaví*é a presvedčte sa, že ľudia naokolo sú v bezpečí.

Fest Anča si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia podniknúť kroky proti akémukoľvek jednotlivcovi (osobám) alebo skupine (skupinám), o ktorých sa domnieva, že nespĺňajú požiadavky tohto CODE OF CONDUCT, vrátane, ale nie výlučne, odvolania vstupeniek a privilégií festivalu a vylúčenia z udalosti bez upozornenia alebo vrátenia peňazí.