Organizátor

Medzinárodný festival animácie Fest Anča  je jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film predovšetkým pre dospelého diváka. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať o rôznych podobách animácie.

Hlavný program festivalu zahŕňa výber tých najdôležitejších animovaných filmov za posledné dva roky a predstavuje umelecky, produkčne, či historicky významné diela súčasnosti a histórie animovaného filmu. Okrem medzinárodnej súťaže, tematických a špeciálnych fokusov Fest Anča ponúka prednášky, výstavy, workshopy, koncerty, premietania pre deti a ďalšie sprievodné akcie ako Pecha Kucha Ancha.

Súčasťou festivalu je aj program pre filmových profesionálov. Zaoberá sa vývojom a prezentáciou animovaných projektov.

Fest Anča sa každoročne koná v Žiline v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie, v Novej Synagóge a ďalších kultúrnych priestoroch mesta Žilina. Využíva ich unikátne, neformálne prostredie, čím presahuje zaužívaný koncept filmového festivalu a zároveň búra pomyselné bariéry medzi divákom, organizátormi a festivalovými hosťami, a tak vytvára neopakovateľnú atmosféru.

Tím Fest Anče celoročne prispieva k budovaniu slovenského filmového a videoherného priemyslu v oblasti animácie, pomáha združovať animátorskú komunitu a informuje o dianí v súčasnom animovanom filme. V priebehu roka organizujeme projekcie filmov a besedy s tvorcami pod názvom Kino Fest Anča a distribuuje víťazné filmy Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča pod názvom Best of Fest Anča.

Účasťou na tomto podujatí tiež návštevník / návštevníčka dobrovoľne súhlasí s pravidlami festivalu, ktoré sú uvedené na webe festivalu.

Tešíme sa na tvoju návštevu!

Office a korešpondenčná adresa

ANČA o. z. FEST ANČA Štefánikova 16 811 04 Bratislava Slovenská republika

Fakturačná adresa

ANČA o. z. FEST ANČA IČO: 42128323 DIČ: 2022488699 Štefánikova 16 811 04 Bratislava Slovenská republika

CODE OF CONDUCT

16. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča 2023, ktorý sa koná od 29. Júna do 2. Júla 2023.

Fest Anča je otvorená pre každého, bez ohľadu na rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, národnosť, etnicitu, vek. To tiež znamená, že netolerujeme žiadnu diskrimináciu, nenávisť, ohrozovanie, obťažovanie alebo zahanbovanie, či iné neúctivé správanie. To môže zahŕňať, ale nie je obmedzené na: fyzické alebo verbálne napádanie alebo nevhodné správanie; sexuálne obťažovanie alebo nechcená sexuálna pozornosť; porušenie zákona; prenasledovanie alebo šikanovanie; nevhodné rušenie na oficiálnych festivalových podujatiach; a akýkoľvek iný cielený alebo hanlivý jazyk, gestá, príp. činnosti, ktoré urážajú iného návštevníka festivalu vrátane: personálu, účinkujúcich, dobrovoľníkov*čiek, a účastníkov*čiek.

V tomto duchu pripravujeme nielen náš festival, ale pozývame našich návštevníkov vytvoriť s nami komunitu postavenú na týchto princípoch.

Na Fest Anči pevne veríme v princípy komunitnej starostlivosti. Všímajte si svoje okolie, buďte k sebe láskaví*é a presvedčte sa, že ľudia naokolo sú v bezpečí.

Fest Anča si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia podniknúť kroky proti akémukoľvek jednotlivcovi (osobám) alebo skupine (skupinám), o ktorých sa domnieva, že nespĺňajú požiadavky tohto CODE OF CONDUCT, vrátane, ale nie výlučne, odvolania vstupeniek a privilégií festivalu a vylúčenia z udalosti bez upozornenia alebo vrátenia peňazí.

Stalo sa ti niečo alebo si niečo videl*a? Cítiš úzkosť?

Získaj okamžitú podporu na mieste, vyhľadaj člena*ku nášho tímu, dobrovoľníka*čku označeného červenou šatkou alebo člena*ku bezpečnostnej služy.

Prípadne sa dostav priamo na miesto podpory na Stanici Žilina-Záriečie označeného nápisom MIESTO PODPORY. Na tomto mieste ti budú môcť pomôcť naši členovia*ky tímu od 10:00 do 01:00. Po tomto čase bude v rámci piatkového a sobotného programu na Stanici Žilina-Záriečie k dispozícii BEZPEČNÝ PRIESTOR.

MIESTO PODPORY

Otvorené každý deň konania festivalu, t.j. od 29. Júna do 2. Júla od 10:00 do 01:00 v noci nasledujúceho dňa v priestore Ateliéru na Stanici Žilina-Záriečie (hneď vedľa toaliet) označeného nápisom MIESTO PODPORY.

Miesto podpory je určené pre každého, kto sa potrebuje cítiť bezpečne, potrebuje pomoc alebo sa porozprávať otvorene o probléme, či situácii, ktorá sa mu*jej stala na festivale.

BEZPEČNÝ PRIESTOR

Nachádzaš sa v nepríjemnej / nebezpečnej situácii? Potrebuješ útočisko? Vidíš vo svojom okolí niekoho, kto to prehnal/a so zábavou a je zraniteľný/á? Potrebuješ si len na chvíľku vydýchnuť z chaosu a hluku?

Otvorený od 00:00 do 03:00 počas piatkového a sobotného nočného programu na Stanici Žilina-Záriečie na -1 poschodí vedľa akreditácií.

V NALIEHAVÝCH PRÍPADOCH VOLAJTE 112.

Poradenská non - stop linka pre obete sexuálneho a rodovo podmieneného násilia: 0800 212 212

Polícia: 158

Hasiči: 150

Záchranka: 155

Mestská polícia: 159

Krízová linka psychologickej pomoci: 0800 500 333

Linka detskej istoty: 116 111

On-line psychologická podpora: https://ipcko.sk/

Fest Anča je členom kolektívnej iniciatívy Keep Festive, ktorá sa stavia proti akémukoľvek sexuálnemu obťažovaniu a pomáha organizátorom festivalov vytvoriť bezpečnejší priestor pre všetkých účastníkov festivalu.

Kontaktujte nás na contact@keepfestive.org